Meistä

Näiden sivujen tarkoitus on houkutella ihmiset ideoimaan ja innovoimaan! Tavoitteena on kerätä erilaisia menetelmiä erilaisten käytännönläheisten ongelmien tai tavoitteiden ideointia, osallistamista ja oivalluttamista varten. Näitä ideoita, oivalluksia sekä osallistamiskeinoja pyritään kokoamaan yhteen aihepiireittäin, siten, että näistä ideoista, oivalluksista sekä osallistamiskeinoista esitettäisiin erilaisia käyttökelpoisia menetelmiä sekä näiden menetelmien muunnelmia. Jokaisen idean tavoitteena on aina löytää ratkaisu käsillä olevaan ongelmaan, tilanteeseen tai tavoitteeseen. Menetelmät pyritään kirjaamaan ylös siten, että niistä näkee jo yhdellä silmäyksellä, mihin kyseistä menetelmää voi käyttää ja miten sitä voi käyttää. Lisäksi pyritään siihen, että menetelmien osalta olisi helppoa nähdä myös toteuttamiseen mahdollisesti tarvittavat välineet tai muut resurssit. On myös tärkeää tarkastella kunkin menetelmän hyviä ja huonoja puolia.

Oivalluksia

Miten tätä tavoitetta sitten pyritään lähestymään? Tähänkin on valittu hyvin käytännönläheinen tapa – on luotu aivan uudenlainen korttipakka, jossa näitä oivalluksia, ideoita ja osallistamiskeinoja käydään läpi käytännönläheisellä tavalla. Korteista löytyy myös erilaisia symboleja, jotka auttavat sinua valitsemaan juuri itsellesi sopivan menetelmän sekä erilaisia värejä, joiden avulla korttien käyttäjä näkee helposti niiden käyttötarkoituksen. Tällaisia kortteja voi käyttää avuksi luovassa toiminnassa ja niitä voi sekä yhdistellä että muokata luovalla ja itselleen mieleisellä tavalla. Korttien tavoitteena on toimia ainoastaan luovan toiminnan työkaluina korostaen sitä, että korttien käyttäjä on itse paras saatavilla oleva menetelmä. Lopputulos riippuu sinun luovuudestasi, mutta kortit pyrkivät antamaan sinulle suuntaa ja uusia ideoita.

Millaisissa tilanteissa kortteja voi käyttää?

Oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn pureutuvien korttien avulla on mahdollista tutustua oppimisen erilaisiin menetelmiin sekä keinoihin, joiden avulla on mahdollista aktivoida ryhmätyöskentelyä. Fasilitointiin ja ideointiin pureutuvien korttien avulla on mahdollista saada uusia menetelmiä, jotka voivat vauhdittaa omaa ideointityötä. Niistä voi olla apua myös johtaessasi prosesseja tai työskennellessäsi tuotekehityksen osa-alueen parissa.
Coaching ja valmennus ovat nykypäivää ja myös näitä varten on luotu oma korttipakkansa tarjoamaan lukuisia uusia ideoita. Nämä kortit ovat paikallaan tilanteissa, jotka liittyvät valmennukseen. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi ohjattaessa henkilöä käyttämään voimavarojaan tehokkaalla ja mielekkäällä tavalla. Niitä voidaan käyttää myös nostamaan henkilön motivaatiota. Ajankäytön ohjaaminen on eräs korttien tärkeä tehtäväkenttä. Mindfulnessin käyttö omassa työssä on haaste. Tähän liittyvän korttipakan avulla löydät harjoitteita, joita voidaan käyttää pyrittäessä tukemaan työssäjaksamista sekä työhyvinvointia. Nämä ovat erityisen tärkeitä asioita nykyajan työelämässä, jota leimaavat usein pirstaloisuus, kiireentuntu sekä stressi.

Pihaleikkeihin pureutuva ideapakka tarjoaa ideoita perinteisiin pihaleikkeihin. Pihaleikkien säilyttäminen on tärkeää, voidaanhan niitä pitää tärkeänä osana kulttuuriperintöämme. Perinteiset pihaleikit ovat lapsille mielekäs tapa tutustua menneisiin aikoihin leikin varjolla. Mitä vanhempamme leikkivät ollessaan pieniä? Entä isovanhempamme? Osaako lapsesi leikkiä 10 tikkua laudalla leikkiä? Entä onko polttopallo hänelle tuttu leikki? Osa ideoimiseen suunnatuista korttipakoista on saatavana myös englanninkielisinä, mikä on hyvä asia monikulttuuristen työyhteisöjen kannalta.

Ideointiin ja innovointiin liittyen järjestetään myös erilaisia ideapajoja, joissa pyritään osallistamaan sekä aktivoimaan osallistujia. Pajojen kautta haetaan vaikuttavuutta erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten oppimiseen. Pajojen menetelmiä ovat sekä vuorovaikutteisuus että ratkaisukeskeisyys. Pajoissa pääset kokeilemaan uudenlaisia työskentelymenetelmiä sekä testaamaan niitä käytännössä. Työpajatoiminnan kautta saat edellytyksiä käyttää ideointia varten suunniteltuja korttipakkoja työssäsi joustavalla ja luovalla tavalla. Samalla saat mahdollisuuden löytää juuri omaa tiimiäsi varten sopivat menetelmät. Kenties tarvitset erilaisia menetelmiä myös omia tilaisuuksiasi varten ja työpajassa saatkin tilaisuuden pohtia myös erilaisten menetelmien soveltumista näihin tilaisuuksiisi. Opit ymmärtämään erilaisten menetelmien sisältämiä haasteita sekä mahdollisuuksia. Tärkeintä on saada uusia näkökulmia sekä aivan uudenlaista energiaa. Ilo on tärkein asia, jota pajojen kautta pyritään välittämään osallistujille.

Ideakoski.fi on alusta monille nuorille yrittäjille. Jussille Suomen-nettikasino.com on ollut erittäin onnistunut, kiitos ideakoski.fi