Ideoita oppimiseen ja valmennukseen

Oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn pureutuvien erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltujen korttien avulla on mahdollista tutustua oppimisen erilaisiin menetelmiin sekä keinoihin, joiden avulla on mahdollista aktivoida ryhmätyöskentelyä. Ryhmätyöskentely on erityisen tärkeää nykyaikana ja sitä korostetaan myös oppimisen välineenä. Monelle opiskelijalle ryhmätöiden tekeminen on kuitenkin haasteellista, minkä vuoksi onkin tärkeää, että ryhmien ohjaajilla olisi aivan uudenlaisia keinoja aktivoida ryhmätyöskentelyä.

Nykypäivän työelämässä ja koulutuksessa korostuvat termit coaching ja valmennus ja myös näitä varten on luotu oma korttipakkansa tarjoamaan lukuisia uusia ideoita. Nämä kortit ovat erityisen käyttökelpoisia tilanteissa, jotka liittyvät valmennukseen. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa ohjataan henkilöä käyttämään voimavarojaan tehokkaalla ja mielekkäällä tavalla. Korttien ideoita voidaan käyttää myös pyrittäessä nostamaan henkilön motivaatiota. Ihmisten ajankäytön ohjaaminen on eräs korttien tärkeä tehtäväkenttä.
Olemme listanneet seuraavaksi muutamia ideoita oppimisen ja ryhmätyöskentelyn tehostamista sekä valmennusta silmällä pitäen. Toivomme, että vinkeistämme on iloa ja apua.

Vinkkejä opiskelijoille ja opettajille

– On tärkeää oppia mikä oppimismenetelmä sopii itselle kaikista parhaiten. Opitko parhaiten kuuntelemalla, näkemällä, lukemalla, tekemällä vai jotenkin aivan muuten? Onko sinun tärkeää tehdä opiskeltavasta aihealueesta muistiinpanoja vai toimiiko tärkeimpien asioiden alleviivaaminen kohdallasi paremmin? Kuinka paljon aikaa tarvitset kokeisiin lukemiseen? Millainen kertaamistapa soveltuu sinulle parhaiten?

– Olisiko erilaisista digisovelluksista apua oppimisessasi? Nykyään esimerkiksi kieliä voi oppia erilaisten sovellusten avulla ja tämä voikin olla erityisen tehokas ja mielekäs tapa oppia. Lapsille on tarjolla monenlaisia digisovelluksia eikä niiden käyttöä kannata liiaksi pelätä. Esimerkiksi matematiikan oppiminen ja harjoittelu onnistuvat helpolla ja mielekkäällä tavalla erilaisten ammattitaidolla laadittujen sovellusten avulla.

– Pyri tekemään oppimisesta hauskaa! Jos oppiminen on hauskaa, jäävät opittavat kokonaisuudet helpommin mieleen kuin sellaisessa tilanteessa, jossa opiskelu on pakkopullaa.

– Ryhmätyöskentelyn avulla erilaiset ryhmäyttämistehtävät voivat auttaa avaamaan ryhmätyöskentelyä kenties vaivaavia lukkoja. Tutustuta ryhmä toisiinsa ja luo ryhmään vapauttava ilmapiiri! Erilaiset tutustumis- ja ryhmäytymisleikit voivat olla hyvä tapa luoda ryhmään kiinteyttä, mutta muistathan valita sellaisia leikkejä, joissa kukaan ei tunne joutuvansa noloon asemaan.

– Innostava ja luovuutta korostava ilmapiiri luo pohjaa innovatiivisille ideoille!

– Valmennuksessa valmennettava itse on aktiivinen toimija – valmentaja antaa ainoastaan valmennettavalle ideoita ja rakennuspalikoita, joita valmennettava voi käyttää hyödyksi pyrkiessään kehittymään.

– Toimiessasi valmentajana korosta valmennettavan omaa motivaatiota ja pyri tekemään asioita ilon kautta. Valmentaessasi et voi tehdä asioita toisen puolesta, vaan sinun tulee ainoastaan ohjata valmennettavaasi oikeaan suuntaan.

– Käytä hyväksi oppimisen ja ryhmätyöskentelyn sekä valmennuksen ja coachingin tukemista varten suunniteltuja ideakortteja. Ne ovat oiva työkalu, vaikkakin juuri sinä itse olet kehityksen ja innovoimisen tärkein menetelmä!

– Jos korttien käyttö tuntuu hankalalta etkä tahdo päästä lainkaan alkuun, kannattaa harkita ideapajaan osallistumista. Ideapajoissa pyritään osallistamaan sekä aktivoimaan osallistujia. Niiden kautta haetaan vaikuttavuutta erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten oppimiseen. Hyödyntäen sellaisia menetelmiä kuten vuorovaikutteisuus sekä ratkaisukeskeisyys. Pajoissa on mahdollista päästä kokeilemaan uudenlaisia työskentelymenetelmiä sekä testaamaan niitä käytännössä. Työpajatoiminnan kautta on mahdollista saada edellytyksiä käyttää ideointia varten suunniteltuja korttipakkoja työssäsi joustavalla ja luovalla tavalla. Samalla on mahdollista löytää juuri omaa tiimiäsi varten sopivat menetelmät. Saatat tarvita erilaisia menetelmiä myös omia tilaisuuksiasi varten ja työpajassa saatkin tilaisuuden pohtia myös erilaisten menetelmien soveltumista näihin tilaisuuksiisi. Opit ymmärtämään työpajatoiminnan kautta erilaisten menetelmien sisältämiä haasteita sekä mahdollisuuksia. Työpajatoiminnan tärkeintä antia on saada uusia näkökulmia sekä aivan uudenlaista energiaa. Ilon kautta tekeminen sekä ilo itsessään ovat tärkeimpiä asioita, joita pajojen kautta pyritään välittämään osallistujille.