Työpajat

Jos tunnet olevasi umpikujassa ideoinnin ja innovoinnin suhteen etkä oikein tunnu pääsevän puusta pitkälle ideointiin ja innovointiin liittyen, kannattaa tutustua kaikkiin niihin työpajavaihtoehtoihin, joita järjestetään tarvitsemaasi aihealueeseen liittyen. Näissä työpajoissa pyritään osallistamaan sekä aktivoimaan osallistujia ja niiden kautta haetaan vaikuttavuutta erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten oppimiseen. Pajojen suosittuja menetelmiä ovat sekä vuorovaikutteisuus että ratkaisukeskeisyys. Pajoissa pääset kokeilemaan erilaisia uudenlaisia työskentelymenetelmiä sekä testaamaan ja kokeilemaan niitä käytännössä.

Työpajatoiminta tarjoaa sinulle edellytyksiä käyttää ideointia varten suunniteltuja korttipakkoja työssäsi joustavalla ja luovalla tavalla. Nämä ideat ja vinkit voivat olla kullanarvoisia, jos olet edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa, jossa ideointi ja innovointi junnaavat paikoillaan. Samalla osallistumalla työpajatoimintaan saat mahdollisuuden myös löytää juuri omaa tiimiäsi varten sopivat menetelmät. Ehkäpä tarvitset erilaisia menetelmiä myös omia tilaisuuksiasi varten ja työpajassa saatkin tilaisuuden pohtia myös erilaisten menetelmien soveltumista juuri sinun tilaisuuksiisi. Työpajatoiminnan kautta opit ymmärtämään erilaisten menetelmien sisältämiä haasteita sekä mahdollisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin saada uusia näkökulmia sekä aivan uudenlaista energiaa ja työniloa – ilo ja työskentely ilon kautta on tärkein asia, jota pajojen kautta pyritään välittämään osallistujille. Olemme listanneet seuraavaksi työpajojen sisältämiä etuja valintojesi tueksi.

Työpajojen edut

Työpajatoiminta tarjoaa monenlaisia etuja, joihin pyritään tässä kappaleessa pureutumaan luettelomaisesti. Tässä siis lyhyesti esitettynä työpajatoiminnan tarjoamia etuja:

– Työpajoissa on tärkeää pyrkiä luomaan osallistujista aktiivisia toimijoita – niissä pyritään sekä osallistamaan että aktivoimaan osallistujia. On erittäin tärkeää, että kaikki innovointiprosessiin osallistuvat henkilöt kokisivat olevansa aktiivisia vaikuttajia – muutoin innovointiprojektien tulokset voivat jäädä heikoiksi eivätkä sellaiset henkilöt, jotka kokevat suunnitteluvaiheessa olevansa passiivisia mukanaolijoita, joiden mielipiteitä ei oteta huomioon ja joilla ei ole vaikuttamismahdollisuuksia, välttämättä sitoudu prosessin aikana laadittujen tavoitteiden tavoitteluun.

– Pajojen on mahdollista pyrkiä tuomaan lisää vaikuttavuutta erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten oppimiseen. Tämä on erityisen tärkeää, koska juuri oppiminen, opiskelu ja opettaminen kohtaavat monia haasteita määrärahojen ja resurssien huvetessa taloudellisesti haasteellisena aikana.

– Vuorovaikutteisuus sekä ratkaisukeskeisyys korostuvat pajatoiminnassa. Nämä molemmat ovat nykyaikaisia menetelmiä, jotka sopivat erityisen hyvin nykyajan työelämään.

– Pajoissa osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia mahdollisia työskentelymenetelmiä sekä testaamaan niitä käytännössä.

– Työpajatoiminnan kautta työpajoihin osallistuvat henkilöt saavat uudenlaisia edellytyksiä käyttää ideointia varten suunniteltuja korttipakkoja työssään joustavalla ja luovalla tavalla siten, että tästä ideoinnista ja innovoinnista on parhaimmillaan hyötyä koko työyhteisölle.

– Työpajatoiminta tarjoaa osallistujille mahdollisuuden löytää juuri omaa tiimiään varten sopivat menetelmät.

– Työpajat esittelevät erilaisia menetelmiä, joita osallistujat voivat käyttää omia tilaisuuksiaan varten ja työpajassa osallistujat saavatkin tilaisuuden pohtia myös erilaisten menetelmien soveltumista erilaisiin tilaisuuksiin.

– Työpajat auttavat osallistujia ymmärtämään erilaisten tarjolla olevien menetelmien sisältämiä haasteita sekä mahdollisuuksia.

– Työpajat tarjoavat asioihin uusia näkökulmia.

– Työpajat tarjoavat osallistujille aivan uudenlaista energiaa.

– Ilo sekä ilon kautta tekeminen korostuvat pajojen toiminnassa – ilo onkin kenties tärkein asia, jota pajojen kautta pyritään välittämään osallistujille. Nykyajan stressaavassa työmaailmassa on erityisen tärkeää oppia tekemään asioita ilon kautta ja tämä jos mikä on huomioitu näissä työpajoissa.

– Työpajoihin osallistuminen voi lisätä työyhteisön ryhmädynamiikan kiinteyttä – yhdessä tekeminen ja kokeminen on hyvä keino tätä tavoitetta silmällä pitäen.

– Työpajojen kautta voidaan pyrkiä myös parantamaan työyhteisöjen hyvinvointia esimerkiksi innovoimalla yhdessä keinoja, joiden avulla työyhteisön hyvinvointia ja työskentelyilmapiiriä voitaisiin parantaa. On tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen saisi mielipiteensä kuuluviin ja voisi tuntea olevansa työyhteisön arvostettu jäsen sekä aktiivinen toimija!